ПРОЕКТИ

Погледнете от близо

Общ изглед на GIS и базата данни

ЗАЩО ДА ИЗБЕРЕТЕ НАС?

Погледнете от близо

Облак от точки 3D Лазерно сканиране

+
ЧАСА РАБОТА
+
ЗАВЪРШЕНИ ПРОЕКТИ
+
ЩАСТЛИВИ КЛИЕНТИ
ЕКСПЕРТА В ФИРМАТА

Кадастрална карта и регистри на области на град Плевен (Сторгозия, Бейски баир, Плевен запад), 2005 г.

Клиент: Агенция по геодезия, картография и кадастър

Базата данни обхваща обща площ от 350 ха, ... недвижими имоти с техните основни кадастрални характеристики, ... собственици / притежатели на права, заедно с техните удостоверителни документи, контакти, ограничения на собствеността и др. Организацията на базата данни е настроена в съответствие с кадатралното законодателство. След създаване на базата данни се задава топологичен анализ.

Кадастрална карта и регистри на село Лесово, община Елхово, 2006-2007

Клиент: Агенция по геодезия, картография и кадастър

Базата данни обхваща обща площ от 8604 ха, ... недвижими имоти, ... собственици / притежатели на права, заедно с техните удостоверителни документи, контакти, ограничения на собствеността и др. Организацията на базата данни е настроена съгласно кадатралното законодателство. След създаване на базата данни се задава топологичен анализ.

Кадастрална карта и регистри на област Северен, община Пловдив, 2006-2008

Клиент: Агенция по геодезия, картография и кадастър

Базата данни обхваща обща площ от 1760 ха с население от 55 000, повече от 253 000 недвижими имоти, ... собственици.

Кадастрална карта на община София, области Оборище, Сердика, Студентски, 2009 - 2011

Клиент: Агенция по геодезия, картография и кадастър

Базата данни обхваща обща площ от 1250 ха с население от 150 000, като площта се състои от ... недвижими имоти, ... собственици.

Специализиран ГИС за Националната компания за железопътна инфраструктура, 2010

Клиент: Национална компания за железопътна инфраструктура

Покрита площ - всички гари от ЖП участъците на Пловдив, Стара Загора, Варна, Горна Оряховица, Русе и Шумен.

Изработване и поддържане на генералния план на завода за цветни метали KCM край Пловдив, 2012–2020

Клиент: КЦМ АД

Базата данни обхваща и обща площ от 66 ха и се състои от графична и атрибутна информация за подземната инфраструктура, разположена на територията на централата (66 ха), като електропроводи, тръбопроводи и канализация.

Анализ на възстановени карти на собственост върху селищните земи от Южен централен планов регион, 2015 г.

Клиент: Агенция по геодезия, картография и кадастър

Пространствено наслагване и топологичен анализ на карти в сравнение с орфографски фотограметрични изображения на територията, разположена в Южния централен район (2 236 500 ха).

Специализиран кадастър на подземната инфраструктура на централния квартал на община Пловдив, 2016 г.

Клиент: Община Пловдив

Базата данни обхваща и обща площ от 495 ха с 72 000 линейни и 45 000 точкови обекта.

Изработване на съвместна ГИС за контрол на популацията на насекомите в Дунавския регион в България и Румъния, 2017

Клиент: Асоциация на общините на река Дунав Дунав

Проектът включва създаване на сървърна ГИС с обширна база данни за зоните с риск от вредни насекоми като комари и кърлежи.

Базата данни обхваща и обща площ от 6500 кв.км в България и Румъния с около 12 000 рискови зони, обхващащи 580 000 ха.

Базата данни се намира на сървър в град Русе и е достъпна за общински служители, професионалисти и граждани, като посетят www.bugis-robg.eu или използват многоезичното мобилно приложение BugIS за Android OS.

Базата данни, създадена за проектите, включва таблици и рела-ционни връзки, както следва

• селища

• административно деление

• рискови зони, систематизирани по ниво или риск и видове на-секоми

• основни физически, правни и ентомологични характеристики на зоните

• данни за предишно или планирано лечение на всяка рискова зона

• оператори и договори за третиране на рискови зони данни за вредните насекоми в зони като видове, породи, посто-янна или временна популация на насекоми и др.

3D лазерно сканиране на територията на КЦМ АД, 2020

Клиент: КЦМ АД

Проектът включва създаване на сървърна ГИС с обширна база данни за зоните с риск от вредни насекоми като комари и кърлежи.

3D данните дават възможност за бързи, верни и точни измервания на строителни обекти, малки фасади, сложни конструкции, производствени и снабдителни съоръжения и места на катастрофи и престъпления. Данните за 3D сканиране могат лесно да бъдат импортирани във всички често използвани софтуерни решения за архитектура и строителство, криминалистика и реконструкция на аварии или индустриално производство.

Call Now Button